"Kreativitet är vår melodi!"


Välkommen till
Föräldrakooperativet Lärkans musikförskola


För oss är musiken viktig för att barnen ska få glädje i lärandet. Vi sjunger och spelar så fort tillfälle ges och varje dag har vi samling med sång och ramsor.

Musikförskolan Lärkan är ett föräldrakooperativ som bygger på ett ideellt engagemang. Det betyder att du som förälder förväntas ta en mer aktiv del i förskolans verksamhet än på andra förskolor.

Varför arbetar vi med musik?

Musik utvecklar lyssnande, tal, känslor och stämningar.
 

Musik stärker barnens självkänsla och identitet.

Musik skapar glädje och positivitet. Barnen har roligt och leker bättre.