Kooperativet

Hur funkar det?

Lärkans musikförskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. Det innebär lite mer ansvar och arbete men ger mångfalt tillbaka. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i sitt barns vardag.Föräldrarinsatser

Jour- innebär att när personal är sjuk rings en förälder in för att vikariera. Alla föräldrar finns med på ett jourschema, ca 8 gånger per familj och termin, som delas ut inför kommande termin. Två familjer delar på ett jourtillfälle och bestämmer sinsemellan vem som ska vara 1:a eller 2:a jour.   

Tvätt- en gång per termin ansvarar en familj för att tvätta förskolans tvätt. Då tar man med sig förskolans sängkläder och handdukar för tvätt över helgen. Det brukar handla om två blå Ikea kassar.

Fixarkväll- Två gånger om året anordnas en fixarkväll då det städas, fixas och målas om på förskolan. Det behövs så klart hjälp med enstaka småjobb lite då och då och de delas ut till lämplig förälder.

Styrelsen- är förskolans huvudman och driver föreningen. Styrelsen träffas ca 5 gånger per termin för att diskutera och fatta beslut. Normalt sett hålls en föreningsstämma på årsstämman varje höst. Ett av de viktigaste besluten för föreningsstämman är att utse föreningens styrelse.