Börja på Lärkan

Visning

Vill ni veta mer om Lärkans Musikförskola skicka en intresseanmälan. Vi brukar bjuda in till en visning sista fredagen i månaden kl. 9:00. Då visar en pedagog runt er på förskolan och svarar på era frågor. Vid detta tillfälle får intresserade föräldrar ett utförligt informationsmaterial att läsa genom innan sitt beslut att börja hos oss. Detta material finns även att tillgå i entrén på varje våningsplan. 


Ansökan om plats

På Lärkan följer vi Stockholms stads riktlinjer och regler för antagning till förskolan. Som ett fristående alternativ har vi dock möjlighet att ställa vissa krav för att ditt barn ska kunna erbjudas plats hos oss. 
Dessa är:
1.  Du som vårdnadshavare ska ha varit på visning på Lärkan så att vi får lite mer kännedom om vem du är och du som vårdnadshavare känner till de regler och rutiner vi arbetar utefter.
2. Du ska skriva på ett avtal med föräldrakooperativet där dina skyldigheter regleras, bl.a. frågan om aktivt deltagande i kooperativets arbete. 

Kom dock ihåg att din köplats kan påverkas av andra barns behov av förtur, i enlighet med Stockholms stads regelverk. Den kan också påverkas av när du vill ha plats. Det finns flest lediga platser i augusti, då många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Du får erbjudande om plats via mejl och sms via Stockholms stads e-tjänst. Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar.


Hembesök

Någon dag innan inskolningen gör vi ett besök hemma hos er. Detta för att i en bekant miljö lära känna er och ert barn lite mer. Ni får då möjlighet att ställa frågor till oss och vi får träffa ert barn där hon/han känner sig trygg. 


Körutiner

Vi följer Stockholms stads körutiner för fristående förskola. Det vill säga punkt 3 och 4 i länken.

(3). Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten. 
(4). Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.


Avgifter

Lärkan tillämpar maxtaxa. Avgiften betalas månadsvis enligt avisering som skickas ut inför varje ny termin.Brukarundersökning

Ta del av Stockholms stads enkätundersökningar här.