Om Lärkan

Kort om Lärkan

Lärkan är en enskilt driven förskola som bildades hösten 1989. Vi är ett föräldrakooperativ med inriktning musik och utevistelse. Vi arbetar i små grupper med hög personaltäthet. Vi strävar efter att vara en stabil och trygg förskola med extra mycket värme där varje barn får den uppmärksamhet den behöver.


Lokalerna/Gården

Lokalerna har en yta på 510 kvm fördelat på tre avdelningar på två våningsplan. Förskolan har ett centralt läge med närhet till grönområden, flertalet parker och andra aktiviteter. Vår innergård nyttjas flitigt, där finns en stor lekplats med klätterställning, rutchkana och förråd. På gården finns buskar, träd och odlingslådor. Här finns gott om plats för cyklar, bollsport och grupplekar. Vi har även tillgång till en riktig gymnastiksal som ger barnen möjligheter att arbeta med sin motoriska utveckling inom ämnesområdet hälsa och rörelse.


Utbildning

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där lärandet ska vara lustfyllt och meningsfullt. Vi uppmuntrar leken där barnen får lära sig ett socialt samspel, får lösa konflikter liksom bearbeta känslor och upplevelser. Vi tycker att det är viktigt att leken får ta plats, både inomhus och utomhus.

Organisation 

Lärkan har i dagsläget 47 platser som är fördelade på tre avdelningar. Här arbetar 9 pedagoger, 3 per avdelning. 
Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals och få synas. 
Vi arbetar med olika teman och projekt för att kombinera olika ämnen som naturvetenskap, musik, matematik, digitala verktyg och teknik till en helhet.

Våren 2022 kommer vi att arbeta med "popens historia" som ett gemensamt tema för hela verksamheten. 

Öppettider

I dagsläget är våra öppettider 8.00-17.00 men öppettiderna styrs av föräldrarnas behov och följs upp kontinuerligt. Stockholms stads ramtider är 6.30-18.30.
Under sommaren stänger vi 4 veckor för semester. Vid behov av barnomsorg samarbetar vi med andra föräldrakooperativ i Vasastan. 


Stockholm Stads förskoleundersökningar hittar ni här!


Klagomålshantering och synpunkter


Ibland tycker hem och förskola inte likadant om det arbete som sker i förskolan. Det är naturligt. frågor behöver diskuteras och ventileras. Ofta kan man lösa frågetecken på ett enkelt sätt, genom att pedagog/rektor och föräldrar sätter sig och diskuterar.

Det går bra att lämna anonyma klagomål och synpunkter. För detta ändamål har vi en postlåda uppsatt i vårt barnvagnsförråd på entréplan. Dessa underlag hanteras av rektor och diskuteras i styrelsen för beslut om fortsatt hantering.