Utbildning


Avdelningar

På lärkan finns avdelningarna Trumpeten och Tamburinen.
Trumpeten är indelad i två grupper - Lutan och Fiolen
Fiolen med 13 barn i åldrarna ca. 1-2,5 år och Lutan med 15 barn i åldern 2,5-4 år. 

Tamburinen består av 17 barn i åldrarna 4 - 6 år. Även här delas avdelningen upp i 2 grupper där en grupp är skolförberedande.


Pedagogik

Lärkan har en väl genomförd arbetsplan som ligger till grund för hur vi ska nå de uppsatta målen i Lpfö 18. Vid sidan av arbetsplanen har vi ett årshjul som tydligt visar vad vi fokuserar på månad för månad. Vi arbetar kontinuerligt med att systematiskt utvärdera, reflektera och planera vår verksamhet för att säkra kvalitén på förskolan.

Vi arbetar mycket med utepedagogik och försöker fokusera på musiken som en naturlig del av lärandet. Varje dag har vi en sångsamlig och ett stående inslag i verksamheten är sångsamlingen "Lärkandraget" varje fredag och de musikpräglade terminsavslutningarna. En dag i veckan har vi musik med vår musikpedagog Erik, detta sker avdelningsvis och anpassas utifrån de olika barngruppernas ålder. Då får vi sjunga, spela och dansa till musik från all världens hörn. Vi vill att musiken ska vara som en "röd tråd" som genomsyrar hela vår verksamhet. Utöver detta har vi ett stort intresse för matematik, naturkunskap och hållbar utveckling.

Kommunikation

Vi använder oss av Tyra-appen som förenklar kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger pedagoger, förskolechef och föräldrar helt nya möjligheter att ge och få information. Här finns barnens scheman, veckohändelser, kontaktuppgifter och viktig information som allergier och specialkost mm. Pushnotiser underlättar kommunikationen och påminner tex om att det är dags att fylla på extrakläder.

Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter i form av en blogg eller personlig portfolio. 

Eftersom vi tycker mer om att samtala än att trycka på knappar tar vi oss alltid tid till det lilla eller stora samtalet vid lämning eller hämtning. Är det något finns vi även alltid ett telefonsamtal bort!